ห้ามพลาดซื้อตั๋วเข้า LINE VILLAGE BANGKOK 1 ใบ แถมฟรี 1 ใบ

ห้ามพลาดซื้อตั๋วเข้า LINE VILLAGE BANGKOK 1 ใบ แถมฟรี 1 ใบ

LINE VILLAGE BANGKOK มอบโปรโมชั่นดีๆให้แฟนๆ กับการจองตั๋ววันนี้ ประเภทใดก็ได้ รับฟรี ตั๋วประเภทนั้น 1 ใบ
สามารถซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2562 และสามารถเก็บบัตรไว้ใช้ได้ถึง 6 เดือน!   

* เช่น ซื้อตั๋วทั่วไป 1 ใบ แถมฟรี ตั๋วทั่วไป 1 ใบ หรือ ซื้อตั๋วเด็ก 1 ใบ แถมฟรี ตั๋วเด็ก 1 ใบ

โดยคลิกที่ลิ้งนี้ https://bkk.biz/linevillagekol หรือ สามารถกรอกโค้ด LVBCA
ที่ https://www.linevillagebangkok.com/ticket ก็ได้เช่นเดียวกัน   



ประเภทและราคาตั๋ว เฉพาะคนไทยเท่านั้น !! 

- ตั๋วผู้ใหญ่ความสูง 140 ซม. ขึ้นไป 850 บาท   

- ตั๋วเด็กความสูงระหว่าง 90 ซม. ถึง 140 ซม. 650 บาท  

- เด็กความสูงไม่เกิน 90 ซม. เข้าฟรี



รายละเอียดเงื่อนไข

1. ระยะเวลาซื้อบัตร: 1 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

2. อายุการใช้บัตร: 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันการได้รับชำระเงินจาก LINE VILLAGE BANGKOK

3. ตั๋วไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนเป็นเงิน คืนเงิน ได้

4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

5. สามารถใช้ได้กับบัตรผู้พำนักอาศัยในไทยเท่านั้น

6. เฉพาะบัตรผู้พำนักอาศัยในไทยเท่านั้น

7. เด็กสามารถใช้บัตรผู้ใหญ่ได้ในกรณีนี้


เงื่อนไขการรับตั๋ว
 1.คุณสามารถนำหลักฐานการยินยันการซื้อตั๋วฉบับนี้ ไปแสดงได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรบริเวณด้านหน้าทางเข้า โดยแสดงรหัสการจองที่ได้รับนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการออกบัตรผ่านประตู สวนสนุก LINE VILLAGE BANGKOK ต่อไป

2. LINE VILLAGE BANGKOK ขอสงวนสิทธิ์ การเข้าชมในรอบต่อไป หากในรอบเวลานั้นๆมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าชมในสวนสนุก

3.ผู้ถือตั๋วยินยอมแสดงหลักฐานที่มีรูปถ่ายในการยืนยันชื่อ อายุ และ สัญชาติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่สวนสนุก เป็นกรณีๆไป

4.ตั๋วไม่สามารถยกเลิก แลกเปลี่ยนเป็นเงิน คืนเงิน ได้

5.LINE VILLAGE BANGKOK ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรที่หมดอายุแล้ว

6.ตั๋ว 1 ใบต่อ 1 ท่าน เพื่อเข้าชมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่อนุญาตให้เข้าซ้ำ

7.หากพบว่าตั๋วและ/หรือเอกสารเกิดจากการปลอมแปลง ชำรุด เสียหาย หรือถ่ายสำเนา ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามเข้าชม

8.ผู้ใช้ตั๋วนี้ยอมรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยตกลงให้ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้น

9.หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ +66(0)633230155 หรือ อีเมลinfo@linevillagebangkok.com

10.LINE VILLAGE BANGKOK ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อตกลงต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดในการใช้สวนสนุก

1.ห้ามนำรถเข็นเด็ก รถเข็นคนพิการ โดรน อาวุธ ระเบิด และวัตถุอันตรายต่างๆ เข้ามาภายในพื้นที่ ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก

2.ห้ามหยิบ จับ ดึง แกะ ส่วนตกแต่งและทรัพย์สินใดๆ ภายในสวนสนุก หากเกิดความเสียหายทางสวนสนุกมีสิทธิปรับค่าเสียหายคำนวนตามความเสียหายที่เกิดขึ้น 500 บาท สำหรับขนาด 50x 50 เซนติเมตร และ 2000 บาท สำหรับขนาดเกินกว่าขนาด 50x50 เซนติเมตร 

3.ไม่อนุญาตให้นำสัตว์ และอาหารเข้ามาใน ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก

4.ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเดินทาง และ สัมภาระขนาดใหญ่ เข้ามาใน ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก 

5.ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก ไม่มีห้องสุขาบริการสำหรับผู้เชี่ยมชม

6.ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในพื้นที่ ไลน์ วิลเลจ แบงค็อก

ข่าวสารและกิจกรรม